DISCLAIMER

Hoewel met betrekking tot de inhoud van deze website door PoolingPlatform de uiterste zorgvuldigheid en correctheid in acht is genomen, kan voor de aanwezigheid van eventuele fouten en/of onvolledigheden op deze website en/of gebruikte (reken)programmatuur, niet worden ingestaan.

Uitgever, PoolingPlatform zal voor eventuele fouten, onvolledigheden en/of voor het gebruik door de gebruiker van de informatiedrager op geen enkele wijze direct of indirect aansprakelijk zijn. Aan de rekenvoorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel PoolingPlatform alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor informatie en/of berichten die door de gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks) kan zonder voorafgaande aankondiging door PoolingPlatform worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met uw assurantietussenpersoon dan wel uw juridisch of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

PoolingPlatform garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.