email
"PoolingPlatform....Your Benefits"
(click English for English)

Missie PoolingPlatform:
Het geven van informatie en advies aan multinationals over de mogelijkheid besparingen te realiseren op employee benefits door middel van Multinational Pooling.

Wat is Multinational Pooling? 
Pooling is een concept om uw werknemersregelingen op wereldwijde schaal te koppelen. De schaalvergroting en risicospreiding die hierdoor ontstaan, leiden tot besparingen op de totale financiering van deze voorzieningen.

Basisprincipe is dat de netto kosten van een voorziening flink lager kunnen uitvallen door een gunstig verschil tussen betaalde premies en uitgekeerde claims. Dit verschil – het technisch resultaat – wordt jaarlijks achteraf teruggesluisd naar de onderneming. Een zuiver geval van money for nothing.

Poolbare premies zijn:

Ouderdomspensioen (traditionele regeling)
Nabestaandenpensioen
Wezenpensioen
Arbeidsongeschiktheidspensioen
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid
Ziektekosten
Inkomensverzekeringen
Multinationale pooling resulteert in een aanzienlijke kostenreductie. In goede jaren kan deze besparing oplopen tot maar liefst 90 procent van de risicopremies.
Een multinational sluit in twee (of meer) landen contracten voor de verzekering van collectieve personeelsregelingen. In ieder land ontstaat er een normale relatie tussen verzekeraar en bedrijf, waarbij de verzekeraar het risico dekt, uitkeringen doet, de administratie voert en lokaal winstdeling kan uitkeren.

PoolingPlatform verenigt deze contracten in één overkoepelende pool. Voorzieningen die in verschillende landen zijn opgezet, komen zo in één pot bij elkaar. Meer volume zorgt voor een beter technisch resultaat. Dit heeft geen effect op bestaande regelingen en de daarbij behorende voorwaarden.
Aan het einde van elk loopjaar maakt PoolingPlatform ism het poolingnetwerk de totaalbalans op. Hierop is te zien hoeveel er op internationale schaal aan premies is ontvangen en aan claims is uitgekeerd. Vervolgens wordt bepaald of het poolresultaat positief is. Anders gezegd: de resultaten van de betrokken dochterbedrijven worden geconsolideerd. Bij een positieve balans wordt het surplus als multinationaal dividend uitgekeerd. Pas in het geval dividend wordt uitgekeerd, brengt PoolingPlatform 10% van deze uitkering als succesfee in rekening.

Wanneer er in ten minste twee landen collectieve verzekeringen zijn afgesloten, is het mogelijk een multinationale winstdelingspool op te starten.
De eis: minimaal in 2 landen een onderneming met contracten. PoolingPlatform
heeft een breed pakket aan mogelijkheden beschikbaar.

Multinational Pooling is ook interessant voor kleinere multinationals.

Ook ondernemingen met een beperkt aantal verzekerden kunnen profiteren van multinationale winstdeling. Bedrijfsomvang is dus niet van belang.


Stel uzelf de volgende vragen:


Bent u een multinational of een dochter van een internationaal opererende organisatie?
Zo ja, dan kunt u profiteren van de voordelen van pooling.

Zijn er binnen uw concern twee poolbare werknemersregelingen afgesloten in twee landen?
Zo ja, dan hebt u recht op multinationale winstdeling.

Laat u door PoolingPlatform informeren over de mogelijkheden om jaarlijks te delen in positieve poolresultaten. Het kost u niets en levert alleen maar voordeel op

Voordelen:
  • Alle lokale verzekeringen zijn wereldwijd financieel aan elkaar gekoppeld. Aan het eind van elk jaar ontvangt u een transparante afrekening.
  • Via de pool hebt u direct toegang tot technische resultatendeling die u anders moet missen. U neemt deel in de winst zonder risico te dragen. Dit geldt voor alle collectiviteiten, groot en klein.
  • Negatieve resultaten doen geen pijn. Verlies wordt geabsorbeerd door het netwerk of opgevangen door latere, positieve resultaten.
  • Grotere aantallen in poolverband staan voor betere condities: als multinational kunt u vaak profiteren van een gunstigere medische risico-acceptatieregeling.
  • U hoeft zich niet te verdiepen in allerlei buitenlandse personeelsvoorzieningen. Met ondersteuning van PoolingPlatform krijgt u uw employee benefits in de diverse landen keurig op elkaar afgestemd.
  • PoolingPlatform levert die maatwerkoplossing die het beste past bij uw bedrijf.
  • PoolingPlatform werkt op basis van No Cure No Pay. Bij een gerealiseerd resultaat bedraagt de succesfee 10% van de uit te keren winst.
FAQ:

Over PoolingPlatform

Welke Poolingnetwerken zijn vertegenwoordigd op PoolingPlatform?
Alle multinational pooling netwerken. Er zijn in totaal 8 belangrijke netwerken die wereldwijd hun diensten via PoolingPlatform kunnen aanbieden.
Elk netwerk biedt via een lokaal gevestigde verzekeraar multinational pooling aan.
De netwerken zijn:
IGP    Swiss Life Network    AIG Global Benefits Network   Insurope    All Net    Generali    Maxis    Zurich

PoolingPlatform in Nederland.
In Nederland werkt PoolingPlatform op lokaal nivo intensief samen met 4 partners die samen de meest belangrijke wereldwijde poolingnetwerken vertegenwoordigen.
Dit zijn:
IGP in Nederland vertegenwoordigd door ASR.
AIG Global Benefits Network in Nederland vertegenwoordigd door Nationale-Nederlanden
Swiss Life Network in Nederland vertegenwoordigd door Vivat Verzekeringen (Zwitserleven)
Insurope in Nederland vertegenwoordigd door Nationale-Nederlanden
De overige poolingnetwerken worden indien opportuun meegenomen in een vergelijking.

Wat moet ik ervoor doen?
Niets. PoolingPlatform zoekt voor u uit of er binnen uw concern contracten bij netwerkpartners zijn of kunnen worden ondergebracht. Zo ja, dan kunt u direct van de winstdeling profiteren.

Wat moet ik er voor laten?
Niets. Multinationale winstdeling heeft geen effect op uw lokale voorwaarden.

Wat kost PoolingPlatform?
Alleen bij gerealiseerde poolingwinst brengt PoolingPlatform u 10% succesfee in rekening.

Wat levert pooling op?
Multinationale pooling resulteert in een aanzienlijke kostenreductie. In zeer goede jaren kan deze besparing oplopen tot maar liefst 90 procent van de risicopremies. Een besparing van 20% op de lange termijn is een goede benchmark. PoolingPlatform maakt graag een inschatting gebaseerd op de huidige regeling(en).

Waar zit de adder?
Die is er niet. Het concept van Multinational Pooling kan u alleen geld opleveren.

Ik ben geïnteresseerd in een pooling illustratie! Hoe geef ik dat aan?
Heel simpel: u stuurt een email met daarin de adresgegevens van uw bedrijf, uw naam en voorletters + functie. PoolingPlatform neemt spoedig contact met u op om een afspraak te maken.

"PoolingPlatform....Your Benefits"

email

supported by

asrNatNedZwitserleven

Multinational Poolingnetworks
IGP        AIG Global Benefits Network        Insurope        Swiss Life Global Solutions       

allianz        generali              Zurich         maxis

DISCLAIMER
PoolingPlatform 2020
(een initiatief van Hugo Verspuij/Goed Begin BV | KvK 37099991)